Nakup bike produkty v hodnotě min. 2000 Kč a máš od nás láhev na kolo ZDARMA! | Vybírej 👉bike

Nákupní košík

Zavřít

V košíku nemáš žádné zboží.

Doprava zdarma od 500 Kč

30 dní na vrácení

P-Life® - oxo-biologicky odbouratelné přísada do plastů

30/5/2020 | Horsefeathers/ Renata

P-Life® je světově jediná osvědčená oxo-biologicky odbouratelné přísada do plastů. Celá naše kolekce svrchního oblečení je nyní v oxo-biologicky odbouratelných plastech P-Life®. Oxo-biologicky odbouratelná technologie P-Life® je efektivním způsobem, jak urychlit degradaci plastů bez poškození životního prostředí anebo ohrožení funkčnosti. P-Life® je přísada, která umožňuje výrobcům přizpůsobit životnost každého plastového produktu, který vyrábějí, aniž by se snížila funkčnost produktu.


 

Co je P-Life®?

P-Life je patentovaná aditivní technologie, která vytváří z polyolefinových polymerů, které se považují za biologicky rozložitelné polymery, oxo-biologicky odbouratelné polymery. Po přidání do polyolefinových polymerů, jako je polyethylen (PE, LLDPE, LDPE, HDPE) a polypropylen (PP), vytváří P-Life® molekulární štěpení v polymerním řetězci, což umožňuje kyslíku vázat se na polymer a rozkládat ho na menší a menší sloučeniny. Ty potom mohou být přirozeně spotřebované mikroorganismy, které přeměňují sloučeniny na organickou biomasu. Výsledkem této technologie je plastový výrobek, který se začne rozkládat po několika letech (anebo dokonce měsících) po jeho použití, namísto desetiletí anebo století znečišťování Země.

 

Náš outerwear balíme výhradně do P-Life obalů

Jak funguje P-Life®?

Oxo-biologicky odbouratelné plasty P-Life podléhají dvoustupňové degradaci.

Krok 1 „Oxidační rozklad“

Oxo-biologicky odbouratelné plasty P-Life začou degradovat, jakmile jsou po ukončení své životnosti jako přírodní produkty zlikvidované v přírodním prostředí. Nazývá se to Oxidační rozklad degradovaný katalytickou reakcí P-Life. Výsledkem je, že oxidační reakce vede k rozštěpení matrice polyolefinových polymerů a produkci oxidačních produktů s nízkou molekulovou hmotností, jako jsou karboxylové kyseliny, alkohol atd.

Krok 2 „Biologický rozklad“

Produkty oxidace s nízkomolekulární hmotností v procesu degradace v kroku 1 se budou bio-asimilovat postupně v půdě nebo v bioaktivním prostředí kompostování. Nazývá se to biodegradace (nebo mineralizace). Nakonec se převedou na CO2, H2O a biomasu jako poslední zbytek.

 

Byl P-Life® testovaný?

P-Life byl rozsáhle testovaný, aby se zabezpečilo jeho správné fungování. Institut technického výzkumu ve Švédsku (dále jen „SP“) vykonal metodu SP SPCR 141 dodatek 4 „Polymerní odpad degradovatelný abiotickou a následně biologickou degradací (degradace A+B) – požadavky a zkušební metody.“ SP dospěl k závěru, že testovací materiál (LDPE film obsahující P-Life) splní všechny požadavky SPCR 141 dodatek 4, který je v souladu s ASTM D6954. P-Life úspěšně prošel testy 1., 2. a 3. úrovně.

Úroveň 1: Ztráta mechanické pevnosti nastává po 10 dnech při 65°C a Mw je pod 10 000

Úroveň 2: Biologická odbouratelnost dosahuje v půdě 91% za 24 měsíců a stále se zvyšuje

Úroveň 3: Klíčení a biomasa je ≥ 90% pro všechny rostliny v porovnání s kontrolami.

 

Benefity P-Life

Oxo-biologicky odbouratelné přísady jsou jediným dostupným řešením na trhu, které výrobcům umožňuje bezproblémové a dostupné přehodnocení všech svých plastových výrobků a jejich nahrazení ekologicky šetrnými verzemi bez toho, aby to mělo negativní vliv na výkon nebo životnost. P-Life je jediné plně certifikované řešení, které výrobcům umožňuje integrovat biologicky odbouratelnou technologii, aniž by změnili svou výrobní infrastrukturu, přepracovali své výrobky, nebo drasticky ovlivnili své hospodářské výsledky. P-Life je revoluční produkt, který byl navržen tak, aby bezproblémově spolupracoval s existujícími technikami výroby plastů a aby byl současně recyklovatelný a biologicky odbouratelný. Oxo-biologicky odbouratelné plasty jsou vysoce účinné a je lehké je zavést do již existujících produktových řad.

 


Informace byly čerpány ze stránky https://www.plife-int.com